תאונות עבודה

פגיעה בעבודה היא פגיעה אשר נגרמת במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה ממנה.

פגיעה בעבודה יכולה להיגרם עקב תאונת עבודה או עקב מחלת מקצוע - מחלה הנגרמת כתוצאה מעיסוק מסוים. בין המחלות שיכולות להיחשב כמחלות מקצוע ומפורטות בתקנות הביטוח הלאומי:סרטן, ירידה בשמיעה, מחלות ריאות, מחלות עור ועוד.
פגיעות מעין אלה מקנות לעובד זכות לתבוע בנזיקין את המעסיק מעבר לזכויותיו מהביטוח הלאומי, קרנות הפנסיה וחברות הביטוח.

תביעה נגד המעביד

כאשר המדובר בתאונת עבודה, כלומר במקרים בהם מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד, בתביעתו חייב התובע-העובד להוכיח כי התאונה נגרמה לו בשל רשלנותו של המעביד. רשלנות זו יכולה להתבטא למשל בחוסר הדרכה מתאימה בעת שנכנס לעבודתו, באי מתן הוראות נכונות ומדויקות, באספקת מקום וסביבת עבודה בלתי בטוחה ולא מוגנת.

המעביד על פי רוב מבוטח בביטוח "חבות מעבידים" שנועד למטרה זו. הדברים אינם פשוטים כפי שהם נראים, וזאת משום שעל העובד להוכיח רשלנות מטעם המעסיק. הוכחה כזו מצריכה התייעצות עם עורך דין שמתמחה בנזיקין שיוכל לבחון את הדברים על פי דיני בטיחות וגהות בעבודה וכן על פי כללים שנקבעו בפקודת הנזיקין, בחוקים שונים ובפסיקה העניפה, הקיימת בתחום זה.

כיצד עליכם לפעול לאחר פגיעה בעבודה?

מומלץ שמיד לאחר אירוע או התגלות הפגיעה להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום,  ובין היתר, יש ליידע את המעביד על התאונה שארעה במהלך העבודה ולבקש ממנו טופס ב.ל. 250. או לעצמאי טופס ב.ל. 283 . הטופס מהווה מעין הפנייה לשם מתן טיפול רפואי ראשוני בקופ"ח בה מבוטח העובד השכיר או העצמאי, ובנוסף מתן כיסוי ביטוחי לטיפולים הרפואיים של העובד.

לאחר הגעה לקופ"ח יש לדאוג לקבל "תעודה ראשונית לנפגע בעבודה", בה תפורט תקופת אי הכושר הראשונה של העובד כתוצאה מהתאונה ואחריה תעודות נוספות.

במקביל ו/או בהקדם האפשרי, יש לדווח למוסד לביטוח לאומי, על קרות התאונה, וזאת באמצעות טופס הודעה על תאונת עבודה ודרישה לתשלום דמי פגיעה. עובד שעקב הפגיעה בעבודה אינו מסוגל לעבוד ישלם לו המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה, בעד פרק הזמן שאינו מסוגל לעבוד, אם לא עסק למעשה בכל עבודה והוא נזקק לטיפול רפואי, לשיקום או להחלמה.

יש לציין כי דמי פגיעה ישולמו בעד 13 שבועות לכל היותר ( עד 91 ימים בלבד).

מעבר לכך על העובד להציג את מגבלותיו והחומר הרפואי אשר בידו, בפני ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי אשר תקבע את נכותו הזמנית והצמיתה, אם זו קיימת.

על מנת לייעל את הטיפול בתביעתכם:

  •  יש לצלם את מקום אירוע התאונה ו/או הגורם לפגיעה בהזדמנות הראשונה, אם האדם שנפגע איננו מסוגל לבצע זאת בעצמו, כדאי לדאוג שמישהו אחר יעשה זאת במקומו, בין אם ממשפחתו, חבריו או מישהו אחר מטעמו.

 

  •  באשר לאומדן גובה הנזק שנגרם לתובע, יש להציג בפני עורך הדין את תלושי השכר (או דוחות שומה במקרה של עצמאים, אישורים רפואיים שונים המעידים על פגיעה עקב תאונת עבודה, קבלות על הוצאות שהוצאו עקב תאונת העבודה (הוצאות נסיעה, הוצאות רפואיות) וכל החומר הרלוונטי שהוגש לביטוח לאומי.
  •   מפגש ראשוני עם עורך הדין, מומלץ לקיימו במועד סמוך לתאונה ובהקדם האפשרי, למפגש רצוי להצטייד בתיאור מפורט בכתב, של נסיבות התאונה, של רשימת עדים שהיו נוכחים במקום בעת התאונה, לרבות שמותיהם, כתובתיהם, מספרי הטלפון שלהם וכו'.

במידה ומדובר בתאונת דרכים שהינה תאונת עבודה:

זוהי תאונת דרכים בתוך שעות העבודה או בדרך אליה או ממנה חזרה, במקרה כזה חשוב לדעת איך לנהל את התביעה מתחילתה ועל ידי איזה גוף תיקבע הנכות אם קיימת, מאחר והעובד צריך לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת למצות את הזכויות המגיעות לו עקב פגיעה בעבודה, ובמקביל הוא זכאי להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ולא נגד מעבידו כמו בתאונת עבודה אחרת .

מומלץ כי עורך הדין המטפל בתביעתכם יהיה עורך דין המתמחה בנזיקין וביטוח לאומי.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עורך דין המתמחה בייעוץ וייצוג בתאונות עבודה, נא להתקשר למספר 046744155 או להשאיר את הפרטים שלכם  בדף יצירת קשר ונחזור אליכם בהקדם.