• סח'נין, רח' אל- ג'ליל 185
  • ת.ד. 7428 אלג׳ליל 185