רשלנות רפואית

כל אחד מאיתנו נזקק או יזדקק במהלך חייו לטיפול רפואי, כך שבמקרים מסוימים אותו טיפול עלול לגרום לנו נזקים, וכאן נבחנת שאלת הרשלנות הרפואית והאפשרות להגשת תביעה בגין רשלנות רפואית נגד מי מהצוות הרפואי המטפל.

בד בבד יש לזכור כי, תביעות רשלנות רפואית הן מורכבות במידה רבה, ומצריכות מהנפגע/ הפציינט הסובל לעיתים רבות מפגיעות קשות בגוף ובנפש ומפגיעה כלכלית קשה כתוצאה מהרשלנות, להתמודד עם איסוף ראיות וחומר רפואי וחוות דעת רפואיות  אשר עולות עשרות אלפי שקלים מרופאים מומחים נגד רופא עמית או איש צוות רפואי אשר טיפל בנפגע, זאת על מנת  להוכיח את טענותיו בתביעתו נגד גורמים עתירי כוח, ידע וכסף כמו בתי חולים, קופות חולים, מוסדות רפואיים כאלה או אחרים ו/או חברות הביטוח המבטחות אותם.

רשלנות רפואית היא למעשה הסטייה במתן טיפולים או שירותים רפואיים מאמת המידה והזהירות שניתן לצפות מרופא סביר, כאשר סטייה זו גורמת נזקים למטופל ואף בהיקף גדול ולפעמים לפטירה, כאשר נזקים אלה לא היו נגרמים אלמלא אותה סטייה. למשל: רישום תרופה שאינה נכונה או במינון שגוי, בעוד שרופא סביר לא היה עושה זאת בנסיבות העניין,  ונגרם נזק לחולה עקב נטילתה, המעשה נחשב לרשלנות רפואית.

רשלנות רפואית יכולה להתבטא, בין היתר, במקרים שלהלן:

באבחון שגוי למחלה, אבחנה מאוחרת של מחלה המתבטאת באי ביצוע בדיקות או חלק מהן לאבחון מוקדם של מחלה כדוגמת סרטן, אי זיהוי המחלה בהסתמך על הבדיקות, אי מתן טיפול מתאים, או מיותר או הימנעות ממתן טיפול בכלל, טעות ורשלנות במהלך ניתוח, טעות בזיהוי סוג הטיפול הנדרש תוך קבלת החלטה לא נכונה, או במתן טיפול רפואי לקוי או במקום טיפול מתאים אחר, ולעיתים אי מתן טיפול רפואי בזמן שהתופעות המסתמנות מחייבות מתן טיפול רפואי מסוים או מתן טיפול רפואי לא ראוי בנסיבות העניין או במתן מינון לא נכון של תרופה או ביצוע טיפול ללא הסכמה מדעת של המטופל בשל אי ידיעתו של המטופל להשלכותיו ותוצאותיו של אותו טיפול, או רשלנות רפואית במהלך היריון- אי מעקב נכון אחר ההיריון- או במהלך הלידה אשר הדבר גורם לנזקים לאימא וליילוד, רשלנות רופאי שיניים, רשלנות קוסמטיקאיים  והרשימה עוד ארוכה.

רשלנות רפואית היא סוג מסוים של רשלנות, והיא יכולה להיות של כל גורם רפואי, לרבות רופא, אח, רוקח או כל אדם אחר שעוסק ברפואה או במקצוע פארא-רפואי. ובכך אותו מטפל נחשף לתביעות אזרחיות בגין עוולת הרשלנות בהתאם להוראות דיני הנזיקין . בדרך כלל, כאשר ניתן להוכיח כי התנהגות הנתבע/המטפל מהווה רשלנות, נוצרת זכות לקבל פיצויים מהנתבע בגין הנזק שנגרם לתובע/המטופל עקב הרשלנות.

למשרדנו יתרון מוכח בניהול תביעות רשלנות רפואית מכוח הניסיון שצברנו במהלך השנים ומהצלחותינו הרבות בתיקי רשלנות שונים, הכול בזכות מערכת היחסים הטובה של משרדנו עם רופאים מומחים בכירים אשר מספקים לנו ייעוץ בתחומים רפואיים שונים באופן קבוע.

בכל עת מתווספת לגל הצלחותינו עוד הצלחה, בין היתר, בתיקי רשלנות במעקב אחר היריון, רשלנות בלידה, איחור או אי אבחון של מחלה, מתן תרופות במינון שגוי, רשלנות במהלך ניתוח,  ביצוע טיפול או ניתוח ללא הסכמה מדעת מצד הפציינט וללא מתן הסברים, ניתוחים פלסטיים, טיפולי שיניים והרשימה עוד ארוכה.

 

אנו ממליצים לפנות אלינו בכל פנייה או ייעוץ עם עורך דין ללא תשלום או התחייבות, ואנחנו כאן בשביל לייצג אותם ולפעול למימוש זכויותיכם בתביעות רשלנות רפואיתולהפוך את הזכות הספקולטיבית לפיצוי כספי בבנק.   צרו קשר כעת 046744155 .