ליקויי בניה ובעיות בטון

רוכשים דירה חדשה מקבלן? בונים בית? חושדים שקיימים ליקויי בניה? גיליתם סטייה מהמפרט? משרדנו מעמיד לרשותכם את הניסיון, המומחיות והמיומנות ואת כל הכלים המשפטיים והמקצועיים על מנת להביא לאיתור ליקויי הבניה ע"י מיטב המומחים ולאחר מכן לגרום לתיקון הליקוי ולהשגת הפיצוי האופטימאלי עבורכם.  

המושג של ליקויי בניה, פשוטו כמשמעו בכך שמונה במגוון ליקויים, פגמים, בעיות או כשלים הנמצאים במבנה מתחילת יציקת היסודות עד לגמר המבנה, בין השאר, ליקויים  בחומרים, במערכות, בתכנון או בביצוע העבודה עצמה העלולים לפגוע באיכות המבנה, במראה שלו, בשלמותו, באיחור במסירתו ו/א בהנאת הרוכשים ובביטחונם ובערך המבנה ואיכות סביבתו.

ליקויי הבניה מוגדרים בחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 אי התאמה בין מה שהובטח שהובטח בחוזה המכר לקונה הדירה ובין מה שבוצע בשטח, בפועל. ליקויי הבניה מתבטאים בכך שהמצב הקיים בפועל במבנה ובכל חלק ממנו, בין השאר, מערכות הצנרת, החשמל, הבטון וחוזקו, איכות הגימור, שלד המבנה, אינו מתאים לאמור במפרט, בתקן רשמי, בתקנות הבניה, בתוכניות הבנייה המאושרות.

יש להבהיר כי ליקויי הבנייה מסווגים לפי חומרתם כלהלן:

ליקויי בניה בטיחותיים/ אי התאמה יסודית : כשמדובר  בליקויי בניה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו, וזה הסוג החמור ביותר שעלול להוביל לסכנת חיים ונזקים בלתי הפיכים לרכוש ולגוף.

ליקויי בניה אחרים: כשמדובר באלמנטים במבנה שהם פגומים ולא תואמים את הנדרש אולם פחות חמורים מהסוג הראשון, כגון אי התאמת החומרים, נזילות, סדקים בקירות ובעיות רטיבות וחוסר איטום כאשר גם ליקויים אלה פוגעים בהנאה ובשימוש ראוי במבנה.

ליקויי בניה אסתטיים: זהו סוג הליקויים הקל ביותר אך עדיין מזכה בפיצוי מאחר וזכות הקונה לקבל את מה שהובטח לו ובהתאם לציפיותיו.

קיימים ליקויי בניה גלויים וניכרים וקיימים כאלה שהם נסתרים ולא נראים לעין בקלות, כך שניתן לאתר רוב ליקויי הבניה בבדיקת איתור ליקויי בניה, או בביקורת מבנים/בדק בית. משרדנו עובד עם מומחים ומהנדסים מהשורה הראשונה המומחים באיתור ליקויי הבניה וכן אנו ממליצים להתייעץ עם עורך דין מומחה בליקויי בנייה מתחילת הדרך על מנת להביא חוות דעת מומחים בתחומים שונים כמו הנדסה, שמאות, תכנון ועוד.

אופן הטיפול בליקויי בניה שונים: 

 • ליקויי בנייה בלתי הפיכים שאי אפשר לחיות איתם: הם מסוג הליקויים הנוגעים להבטחת יציבות המבנה ולבטיחותו, שכאמור עלולים לסכן חיים, ומשכך נדרשת התייעצות רצינית עם הקונסטרוקטור לבחינת האפשרויות העומדות בפני הקבלן, לפעמים נדרש הריסה או חיזוק ובכל מקרה פיצוי לקונה או בעל המבנה, ליקויים אלה עלולים להיות כתוצאה מאספקת בטון לקוי, או פגיעה בחוזק הבטון בביצוע העבודה וכל מקרה נבחן לגופו.
 • ליקויי בניה המתבטאים בחומרים פגומים: כאשר הנפוץ ביניהם ואשר מטופל הרבה במשרדנו הוא באספקת בטון לקוי מהמפעל ליציקה, דבר אשר יכול לגרום לליקויים קלים עד לליקויים חמורים במיוחד, וזאת כשמדובר בבטון שנועד ליציקת תקרה שלמה.
 • ליקויי בניה שאינם ניתנים לתיקון אך ניתן לחיות איתם: והם מסוג הליקויים של טעות בגודל החדרים, אי התאמה במיקום הקירות, ומשום שאין אפשרות לתקנם הרי יש לשכור שירותיו של שמאי מקרקעין על מנת להעריך את הפיצוי המגיע הנזק שנגרם.
 • ליקויי בניה מהסוג שניתן לתיקון הם ליקויים אסתטיים, פגמים במערכות הצנרת, המים והביוב, כמובן צריך לפנות לקבלן על מנת לבצע את התיקונים ולפצות עקב אי ההנאה או האיחור במסירה ועוגמת נפש.
 • ליקויי בניה המהווים בעיות רטיבות ו/או נזילות: אלה מהסוג שעל אף הבעייתיות בתיקונם בשל הצורך בפירוק תשתיות, יש צורך בביצוע התיקון על ידי הקבלן, במידת האפשר, עוד לפני הכניסה לדירה.   
 • ליקויי בטיחות הם מהסוג המחייב תיקון על אף מורכבותו ועלויותיו , הדוגמא הקלאסית לכך היא מסירת דירה עם מעקה שלא עומד בתנאי התקן, גם במקרה כזה מומלץ לבקש מהקבלן לתקן לפני האכלוס.

חוק המכר (דירות) מבחין בין שתי תקופות אחריות והן:

 "תקופת בדק" - תקופה הקבועה בתוספת, שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה;

"תקופת אחריות" - תקופה של שלוש שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק.

להלן פרקי הזמן השונים לתקופת הבדק בהתאם לטיב הליקוי כקבוע בחוק המכר דירות:

 1. ליקוי במוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק – שנתיים;
 2. ליקוי בריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה – שנתיים;
 3. כשל בתפקוד ובעמידות של מכונות ודוודים – שלוש שנים;
 4. ליקוי בפיתוח חצר, לרבות שקיעות, בין השאר של מרצפות בקומת קרקע, בחניות, במדרכות ובשבילים בשטח הבניין, וכן ליקויים במשטחים מחומרי גימור שונים – שלוש שנים; לעניין זה, "פיתוח חצר" – לרבות שבילים, משטחים, קירות, גדרות, רכיבים בנויים ומערכות, ובכלל זה מערכות מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תאורה ותקשורת;
 5. כשל בתפקוד ובעמידות של מרכיבי מערכות הבידוד התרמי – שלוש שנים;
 6. כשל במערכות צנרת, לרבות מים, מערכת הסקה ומרזבים, דלוחין וביוב – ארבע שנים; לעניין זה, "כשל" – לרבות נזילות;
 7. כשל באיטום המבנה, לרבות בחללים תת-קרקעיים, בקירות, בתקרות ובגגות, לרבות גגות קלים עם סיכוך – ארבע שנים;
 8. סדקים ברוחב גדול מ-1.5 מ"מ ברכיבים לא נושאים – חמש שנים;
 9. התנתקות, התקלפות או התפוררות של חיפויי חוץ – שבע שנים;
 10. כל אי-התאמה אחרת שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

כמובן הבסיס לתביעת ליקויי בניה הינו חוק המכר (דירות), חוק החוזים, התקן הישראלי ופקודת הנזיקין וכו..., הרי לאחר התגלות ליקויי בניה יש להודיע על כך לקבלן ו/או לקבלן המבצע ו/או למתכנן ו/או לספקים ו/או למפעל הבטון ולתת להם את ההזדמנות לתקן את הליקויים ככל שזה אפשרי, ורק לאחר שהם מתנערים מאחריותם באפשרותכם לפנות בתביעה לבית המשפט לקבלת צו וכל הסעדים שלהלן במצטבר או חלקם:

 1. קבלת צו עשה אשר מחייב בתיקון ליקויי הבניה.
 2. קבלת פיצויים לצורך תיקון הפגמים הן ע"י הריסה ובניה מחדש של האלמנט הפגום והן ע"י החיזוק למבנה, הכל בהתאם להערכת השמאי או בהתאם לעלויות בפועל.
 3. במידה והתיקון בלתי אפשרי אך ניתן לחיות עם אותו ליקוי הרי נדרש כאן פיצוי עקב ירידת.
 4. איחור במסירת הנכס מחייבת בפיצוי כספי.
 5. כשמודבר בליקויי בניה הרי הרשימה של פיצויים בעקבות הליקוי היא שונה ממקרה אחד למשנהו אך על פי רוב, ניתן לתבוע פיצויים בגין עוגמת נפש עקב אי הנאה מהנכס, פיצוי בגין דיור חלופי, בגין הוצאות, בגין פגיעה בהכנסות עקב אי השכרת הנכס וכן בגין הפסדי שכר בשל היעדרות מעבודה והרשימה עוד ארוכה.

התיישנות:

בדרך כלל, בעניין ליקויי בנייה שונים, תקופת ההתיישנות היא בת שבע שנים. אולם במקרים מיוחדים, תקופת ההתיישנות מתחילה מעת גילוי הליקוי לראשונה וזאת כשמדובר בליקויים נסתרים או יסודיים .

לסיכום:

 המומחיות, המיומנות והניסיון של עורכי הדין במשרדנו בתחום, יביאו לכם הצלחות שתצטרפנה להצלחותינו הרבות בהגשת תביעות וניהולן המקצועי בבתי המשפט נגד חברות הבניין הגדולות בארץ.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות עם עורך דין המתמחה בייצוג בתביעות ליקויי בניה, נא להתקשר למספר 046744155 או להשאיר את הפרטים שלכם בדף יצירת קשר ונחזור אליכם בהקדם.